การฉีดวัคซีนนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการประสานจากศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ว่าจะมาฉีดวัคซีนไฟไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine) ให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 6 และ 7 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *