การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

ผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้พื้นฐาน สามมารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี https://bit.ly/3JshRL4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *