การเรียนปรับพื้นฐานแบบออนไลน์ ประจำปี 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานในรูปแบบออนไลน์ (Online)  โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีแนวโน้มจะเกิดการแพร่ระบาดรุนแรงในวงกว้าง และจากการติดตามสถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวมถึงการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (ศบค.) ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

     ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงจะจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 และ วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564  

  และขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน กรอกข้อมูลที่อยู่เพื่อใช้สำหรับจัดส่งเอกสารปรับพื้นฐานตามลิงค์ที่ให้นี้ 

>> https://docs.google.com/…/1FAIpQLScQZDAieYiW62…/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *