วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023
SATIT TRU
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน” และ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อพลวัตของการศึกษา”
กิจกรรมฝ่ายวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน” และ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อพลวัตของการศึกษา”

กีฬาสีภายใน ประจำปี 2566
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียนข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีภายใน ประจำปี 2566

นักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหากฏหมายในวันรพี ที่ศาลแขวงจังหวัดลพบุรี ได้รางวัลที่ 1 และได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับภาค
กิจกรรมฝ่ายวิชาการคนเก่งสาธิต

นักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหากฏหมายในวันรพี ที่ศาลแขวงจังหวัดลพบุรี ได้รางวัลที่ 1 และได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับภาค

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ประจำปี 2566
กิจกรรมฝ่ายวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ประจำปี 2566