2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 : จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO-fomYeRmCRAULVsdCdtgB24mXohmno0syM2Za70-XCZBfA/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *