วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023
SATIT TRU

คนเก่งสาธิต

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและได้รับรางวัลกิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมฝ่ายวิชาการคนเก่งสาธิต

นักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหากฏหมายในวันรพี ที่ศาลแขวงจังหวัดลพบุรี ได้รางวัลที่ 1 และได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับภาค

วันที่ 8 สิงหาคม 256

Read More