วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023
SATIT TRU

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูสุวพัฒน์ แย้มมนัส
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูอมรรัตน์ หรัดดี
กศ.ม.การมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย)
ครูศิริพร หรัดดี
กศ.ม.การมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย)
ครูทิติพร เพชรดี
คบ.(ภาษาไทย)