วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023
SATIT TRU

ศิลปะ

ครูธิติพงษ์ ทองมี
คบ.(ดนตรีศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูเสรี แก้ววิเชียร
ศศ.บ.(ศิลปกรรม)