รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <<ดาวน์โหลด>>

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3)

Read more

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 : จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO-fomYeRmCRAULVsdCdtgB24mXohmno0syM2Za70-XCZBfA/viewform

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2)

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารประกอบสำหรับการตรวจ ATK >> https://bit.ly/34dPtMh

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสอบวัดความพื้นฐานเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

Read more

การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

ผู้สมัครเข้าทดสอบความรู้พื้นฐาน สามมารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี https://bit.ly/3JshRL4

Read more

ผลสอบเข้า ม.4 โครงการลูกสาธิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (โครงการลูกสาธิต) ประเภทสอบวัดความรู้

Read more